Projektledelse

 

 

Når en virksomhed står overfor en større erhvervsflytning, er det fornuftigt at nedsætte et flytteudvalg.

Ved at invitere Reloc med i projektledelsen vil I få makismalt udbytte af vores ekspertise og kyndige vejledning undervejs, men det er også muligt at gøre brug af os til at udarbejde udbudsmateriale eller gennemføre behovsanalyser i forbindelse med virksomhedsflytningen eller den interne rokering.

 

Strukturering og planlægning af flytningens forskellige elementer sikrer, at driftstab og nedetid for virksomheden i forbindelse med en flytteproces holdes på et minimum, ligesom at medarbejderne pålægges mindst mulige ekstra bekymringer i forbindelse med virksomhedsflytningen.

Den detaljerede strukturering som bliver mulig med en ordentlig projektplan betyder blandt andet, at det er muligt at flytte virksomheden henover en weekend. 

 

De forskellige leverandørers indsats kan koordineres effektivt, og medarbejderne kan forlade deres kontor fredag eftermiddag og møde op mandag morgen til en driftsklar arbejdsstation.

 

Relaterede emner

Projektplan
En ordentlig projektplan er det
fornuftige udgangspunkt for
enhver større...

Behovsanalyser
Vi tilbyder at udarbejde en
lang række forskellige behovs-
analyser...

Udbudsmateriale
Leverandører kan være alt fra
leverandøren af den aktuelle
flytning til...