Flytning  Ned- og udpakning

 

Relocs nedpakningskoncept sikrer at reolindholdet altid kommer til at stå det rigtige sted. Dette opnås ved at Relocs medarbejdere pakker efter samme opmærkningssystem, og at de medarbejdere der pakker jeres kontor og reolindhold ned, også er dem der pakker det ud igen.

Tilbage

 

På den måde sikres det, at inventar og indhold altid ender det rigtige sted, og samtidig sikrer de skånsomme nedpakningstekniker at indholdet ikke lider unødig last under flytningen.

Det betyder ligeledes, at det er muligt at flytte reolindhold i system selvom indholdet skal overgå til nyt inventar.

 

 

Relaterede emner

IT-håndtering
Ved at vælge en IT-løsning
der overlader håndteringen af
virksomhedens...

Arkivhåndtering
Reloc sørger gerne for ned-
og udpakning samt arkivflytning