Flytning

 

 

En virksomhedsflytning er meget mere end bare en fysisk flytning fra a til b. Med moduler som; nedpakning og udpakning af reolindhold, håndtering af virksomhedens IT og arkiver, flyttekoordinering samt varetagelsen af diverse montageopgaver, kan vi være med til at sikre en effektiv udførelse af mange aspekter udover selve den fysiske flytning af inventar.
 

 

En erhvervsflytning består af flere faser, men et samarbejde med Reloc sikrer, at de forskellige faser løses i den mest rationelle rækkefølge. Vores moduler kan aflaste jeres egne medarbejdere, således at de kan bruge deres ressourcer på værdiskabende aktiviteter for virksomheden.

 

Det kan også betyde, at vi flytter reolindhold og arkiver sådan som de stod, også selvom indholdet skal rykke til andet eller nyt inventar. Fælles gør modulerne det således muligt, at medarbejderne kan forlade arbejdspladsen fredag eftermiddag og møde til en driftsklar arbejdsstation mandag morgen.

 

Relaterede emner

Ned- og udpakning
Relocs nedpakningskoncept
sikrer at reolindholdet altid
kommer til at stå...

IT-håndtering
Ved at vælge en IT-løsning
der overlader håndteringen af
virksomhe...

Arkivhåndtering
Reloc sørger gerne for ned-
og udpakning samt flytning
af arkiver...