Nyhedsarkiv

2009 2008 2007

Udtalelse. Simcorp A/S
Reloc er en professionel og kompetent samarbejdspartner, som holder deres
aftaler og er fleksible. Vi har brugt Reloc til vores flytning af ca. 480
arbejdspladser, og det har fungeret godt. Deres projektkonsulent var
tillidsvækkende, kompetent og grundig og sammen lavede vi en detaljeret
beskrivelse af ansvarsfordelingen og forskellige procedurer.
Logistikstyringen var fremragende og alt forløb planlagt. Opmærkningen var
tilstrækkelig og brugervenlig og den var enkel og nem for brugeren.
Relocs medarbejdere er servicemindede, grundige og de arbejder målrettet og
fornuftigt. Alt i alt havde vi et godt samarbejde.
Martin Lester, Projektleder Simcorp A/S

Gennemført projekt. Deloitte
Deloitte skulle flytte til ny adresse i Birkerød og  vores søsterselskab Møbeltranport Danmark blev valgt til at udføre flytteentreprisen som bl.a. indeholdte 130 arbejdspladser. I forbindelse med deres hovedflytning primo december 2007 blev Reloc valgt som samarbejdspartner i form af IT håndtering og diverse serviceydelser.
Tak for det gode samarbejde.
21/12 2007

Gennemført projekt. Dong Energy
Dong Energy er kommet  sikkert igennem flytningen til deres nye lager på Brydehusvej i Ballerup. Reloc stod for projektkoordinering i hele flytteprocessen samt logistikstyringen der sikrede korrekt placering af alt deres inventar og effektivisering under selve flytningen. Møbeltransport Danmark stod for flytteentreprisen.
Tak for den spændende opgaver og vi håber Dong Energy er faldet godt til på den nye adresse.
17/12 2007

Nyt stillingsopslag
Læs om stillingen som salgselev.
14/12 2007

Gennemført projekt. TietoEnator
TietoEnator har haft en vellykket flytning til deres nye lokaler på Vesterbrogade, København V. Reloc blev valgt som samarbejdspartner til planlægningen af flytningen som involverede ca. 100 arbejdspladser. TietoEnator besluttede at genbruge meget af deres inventar, og Reloc blev ligeledes valgt til at udføre den detaljerede logistikstyring.Den fysiske flytning blev udført af Bryde & sønner A/S.
23/11 2007

Ledige stillinger
Se vores 2 nye stillingsopslag på en salgskonsulent og en projektassistent.
31/10 2007

Udtalelse.
Afdelingschef i Schneider Electric
Samarbejdet med Reloc var en meget positiv oplevelse. Vi fik mange gode input og klar udmelding omkring alle opgaverne i projektet. Under hele processen var der god dialog og de ugentlige statusmøder sikrede overblik og fremdrift.
Reloc har nogle værktøjer der gør processen meget overskuelig. Herunder de meget lange ”huskelister”, som indeholdte en masse punkter, som vi ikke selv havde drømt om, og der blev samtidig sat en ansvarlig på hver enkel opgave. Derudover er det en fantastisk ide at have tegninger over de enkelte etager samt mærkater til flyttekasser og inventar. Dette resulterede i at et lille antal flyttefolk kunne flytte alle arbejdspladserne så de stod klar søndag kl. 11,00. Dette var vi meget imponeret over.
En anden positiv oplevelse var den gennemgang jeg havde sammen med projektkonsulenten efter flytningen. Vi gennemgik alle arbejdspladserne for at lave eventuelle rettelser. Dette var en rigtig god ide, og sikrede at alt var klart til medarbejderne mandag morgen. Vores medarbejdere er faldet godt til i de nye kontorer og der er en god atmosfære i de nye lokaler.
Jan Busk, Afdelingschef. Schneider Electric
30/10 2007

Ny kunde. Coloplast
På grund af en organisationsændring i Coloplast skal ca. 450 medarbejdere flyttes internt på adresserne. Reloc har fået til opgave at sikre en vellykket proces og sørge for at medarbejderne bliver forstyrret mindst muligt.
Flytningen foregår over 2 etaper – begge weekender i december 2007. For at rokaderne foregår gnidningsløst deltager Reloc i  koordineringsmøder, som skal sikre at der er taget højde for alle detaljer og at deadlines overholdes. Reloc sørger for at registrere alt deres inventar og allokere det, så alt bliver udnyttet bedst muligt. På denne måde vil alt inventar blive placeret på de rigtige steder, så Coloplasts medarbejderne kan møde mandag morgen til en velfungerende arbejdsplads.
Vi siger tak for at Coloplast også denne gang valgte at arbejde sammen med Reloc i forbindelse med deres flytning.
22/10 2007

Udtalelse. Lauritz Knudsen / Schneider Electric
Vi har kun et godt indtryk af Reloc og har fra starten følt os trygge ved en proces, som ikke hører til vores kernekompetencer. Det har været positivt, at den samme person som solgte projektet ind også var med gennem hele projektet. Tilsvarende gælder logistikstyringen. I og med alt har fungeret efter flytningen bevidner, at Reloc har haft fuld kontrol over logistikken. Dette understreges også af vores tilfredse medarbejdere.
Alle opgaver har været udført godt, og vi står tilbage med et meget positivt og professionelt indtryk af Reloc. Reloc er meget engagerede og dedikerede, og vi havde en følelse af at være prioriterede igennem hele processen.
Per Engel Møller, Bygnings- og Servicechef.
Lauritz Knudsen / Schneider Electric

12/10 2007

Gennemført projekt. Lauritz Knudsen / Schneider Electric
I forbindelse med at Schneider Electric og datterselskabet Lauritz Knudsen blev samlet under et tag, fik Reloc til opgave at koordinere at sammenlægningen forløb så gnidningsløst som muligt. Alle medarbejderne skulle flyttes til fælles lokaler i Industriparken i Ballerup.
For at medarbejderne skulle blive berørt mindst muligt af flytningen, stod Reloc for projektledelsen samt logistikstyringen igennem hele forløbet.  Logistikstyringen bestod af inventarregistrering, allokering, opmærkning samt indretning af lokaler.
Under den fysiske flytteperiode assisterede Reloc med serviceydelser i form af tilsyn og kvalitetssikring.
Vi håber at medarbejderne er faldet til i de nye omgivelser sammen med deres nye kollegaer, og vi siger tak for den spændende opgave.
01/10 2007

Ny kunde. Albihns
Albihns København skal flytte til nye lokaler i Havneholmen Atrium, og Reloc har fået til opgave at hjælpe dem sikkert igennem deres flytning. Flytningen omfatter ca. 15 arbejdspladser, og skal foregå i starten af 2008.
Reloc er involveret i hele processen og skal sørge for alle aspekter i flytningen. Det vil indbefatte projektledelse i form af blandt andet udarbejdelse af projektplan, der sikrer at opgaver og deadlines overholdes. Yderligere vil Reloc udarbejde relevant informationsmateriale til den interne kommunikation i Albihns. Reloc vil også stå for logistikstyringen så alle møbler og IT udstyr bliver registreret og placeret rigtigt samt opmærkning af disse, så alle medarbejdere får de ønskede møbler og arkiver. Under selve flytningen bidrager Reloc med tilsyn, IT ned- og udpakning, arkivhåndtering samt diverse montage opgaver.
Vi siger tak for den spændende opgave, og vi glæder os til at løse den sammen med Albihns.
20/09 2007

Nyansættelse i Reloc
Vi har hermed glæden af at byde Matthew Huxford velkommen på kontoret. Matthew har indtil nu været ansat som servicemedarbejder, men vil pr. 1. september 2007 være fuldtidsansat i Reloc. Matthew skal hjælpe vores projektassistenter med diverse praktiske opgaver, og vil løbende blive engageret i kontorarbejdet. Matthew har på det seneste vist interesse for Relocs projektarbejde, og vi glæder os til at byde ham velkommen på kontoret.
31/08 2007

Velkommen til Tonny
Den 1. september 2007 kan vi byde velkommen til Tonny Holst som starter i projektafdelingen i Reloc. Tonny er 42 år og har de sidste 19 år arbejdet i en større dansk virksomhed som teamleder. Tonnys mange års erfaring med ejendomsdrift og sikring vil styrke Relocs kompetencer indenfor facility management. Vi glæder os til at arbejde sammen med ham og alle i Reloc byder deres nye kollega hjertelig velkommen.
27/08 2007

Ny kunde. Dong Energy
I samarbejde med vores søsterselskab Møbeltransport Danmark har vi indgået et samarbejde med Dong Energy i forbindelse med flytningen til deres nye domicil . Reloc skal hjælpe med projektkoordineringen og logistikken i forbindelse med plantegninger og placering af deres inventar. Vi glæder os til at løse opgaven, og vi ser frem til at arbejde sammen med både Dong Energy og Møbeltransport Danmark.
20/08 2007

Ny kunde. Patent- og Varemærkestyrelsen
Reloc har endnu engang fået til opgave at hjælpe Patent- og Varemærkestyrelsen med deres forestående flytninger. På grund af øget tilvækst af administrative arbejdspladser har Patent- og Varemærkestyrelsen valgt at udvide deres domicilareal. I den forbindelse skal medarbejderne flytte internt i deres domicil i Tåstrup. Reloc assisterer med projekt- og logistikstyring samt diverse service ydelser under den fysiske flytning i form af IT- samt arkivhåndtering. Vi siger tak for at Patent- og Varemærkestyrelsen endnu engang, har valgt at benytte Reloc til deres flytninger.
17/08 2007

Udtalelse. Fair Forsikring
Vores flytning var generelt præget af kaos på grund af manglende beslutninger fra vores side, men dette tog Reloc hånd om og fik taget de rette beslutninger på de rette tidspunkter. Vi har før arbejdet sammen med Reloc, og jeg var ikke i tvivl om, at de skulle løse denne opgave. Undervejs blev vi stillet overfor nogle problemstillinger, som vi valgte at bruge Reloc til, da de var mere kompetente til det end os. Vores projektkonsulent og de andre medarbejdere i Reloc vi havde kontakt til, var rare at arbejde sammen med, de var meget fleksible og løste vores problemer med det samme.
Der var ikke en finger at sætte på Relocs arbejde, og generelt er de meget pålidelige og udførte projektet med høj kvalitet.
Jan Chræmer, Proceschef i Fair Forsikring
06/08 2007

Nyansættelse i Reloc
Mandag den 16. juli 2007 bød vi velkommen til Tanja Mønster. Tanja som er 33 år og uddannet civiløkonom, indgår i vores projektafdeling som Projektkonsulent. Hun har tidligere været ansat som projektsekretær, hvor hun fungerede som projektleder med arbejdsopgaver som udvikling, overvågning, gennemførsel samt opfølgning på diverse projekter. Tanja har mange spændende kvalifikationer både fagligt og personligt, som vi ser som et stort aktiv for Reloc.
Vi glæder os til at arbejde sammen med Tanja, og vi byder hende hjerteligt velkommen i Reloc.
17/07 2007

Opkøb
Vores søsterselskab Møbeltransport Danmark har indgået aftale med Lyngby Flytteforretning om overtagelse pr. 01/05 2008. Det har været et ønske fra de nuværende ejere at afhænde forretningen, og de nærede ønske om at ejerskabet skulle tilfalde Møbeltransport Danmark, da deres værdier er bedst egnede til at værne om kulturen og den respekt, der altid har hersket omkring Lyngby Flytteforretning og dens medarbejdere.
Lyngby flytteforretning, der er stiftet i 1903 og nu drives i tredje generation, er en meget velrenommeret og veldrevet forretning, der idag beskæftiger ca. 20 fastansatte flyttefolk og 5 funktionærer.
I den mellemliggende periode inden overtagelsen vil Lyngby Flytteforretning og Møbeltransport Danmark arbejde tæt sammen på alle områder, hvilket skal medvirke til at skabe en god integration.
Møbeltransport Danmark ser frem til det spændende samarbejde og glæder sig til at byde deres nye kollegaer velkommen.
05/07 2007

Velkommen til Mikkel
Vi har pr. mandag den 18/06 2007 midlertidigt ansat Mikkel Jacobsen som hjælp til vores projektassistenter og projektkonsulenter. Pr. 01/08 2007 starter Mikkel på et 2 årig logistikelev forløb her i Reloc. Mikkel har været ansat i Reloc siden september 2005, hvor han startede som servicemedarbejder og senere som supervisor. Vi er glade for at Mikkel har valgt at viderebygge sin karriere hos os i Reloc, og vi ser frem til et lang og godt samarbejde i fremtiden.
22/06 2007

Gennemført projekt. Fair Forsikring
I forbindelse med Fair Forsikrings flytning fra Frederiksgade til mere ideelle lokaler i Nyropsgade, bistod Reloc med projektledelse, logistikstyring, tilsyn og koordinering med flytningen. Projektet bestod af flytning af 160 medarbejderes arbejdspladser og reoler. Alle medarbejdere kom godt på plads, og er glade for deres nye forbedrede omgivelser. Vi takker for det givende samarbejde, og vi ser frem til at løse eventuelle fremtidige opgaver for Fair Forsikring.
01/06 2007

Udtalelse. Peugeot Danmark
Peugeot Danmark har haft en yderst vellykket flytning. Professionel håndtering, hvor både tidsplan og budget blev overholdt til ”punkt og prikke”. Vores projektkonsulent var i god kontakt med alle involverede, hvilket klart har bidraget til opgavens positive afvikling. Alle arbejdede engageret og var serviceminded. Stor ros til Reloc.
Margit Olesen, Peugeot Danmark

03/05 2007

Udtalelse. Frederiksværk - Hundested
Reloc er en helt igennem professionel virksomhed som er lyttende, engageret og forstår at sætte kunden i centrum.
Vores flytteprojekt forløb gnidningsfrit, og det er Relocs projektkonsulent en stor årsag til. Han udviste et helt utroligt overblik og en hukommelse udover det sædvanlige. Meget rolig håndtering af de, for os noget overraskende, elementer som åbenbart følger med i en flytning. Han viste overblik over Relocs ydelser og evnede at orientere om dem med god timing og på en behagelig ikke anmassende måde. Projektkonsulenten var altid tilgængelig, når der var brug for det, og løftede opgaver med endog meget kort varsel, til stor lettelse for mit virke i forhold til ombygningen af rådhuset og flytningerne.
Vi har været meget tilfredse med Relocs arbejde i forbindelse med vores sammenlægning.
Mette Jensen, Sekretariatschef, Frederiksværk-Hundested Kommune
17/04 2007

Ansættelse af Back-office medarbejder
Grundet den øgede arbejdspres har vi pr. 1. januar 2007 ansat en ny Back-office medarbejder. Denne skal indgå i den daglige administration samt bistå med back-office funktionen til salgs- og projektafdelingen. Vi ser frem til samarbejdet og byder vores nye kollega velkommen.
12/01 2007

 

Udtalelse. SEAS NVE
Vi bruger Reloc når vi har større og mindre interne flytninger på vores adresser i Haslev og Svinninge. Vi er tilfredse med samarbejdet, og Reloc løser opgaven tilfredsstillende. Flytteopgaverne er ofte for store til, at vi vil håndtere dem selv, derfor bruger vi Reloc. Vi har et godt og positivt samarbejde med Reloc og vi får løst opgaverne tilfredsstillende. Projektkonsulenten har været god til at holde snor i selve flytningen og flyttemændene. Vi har i nogle tilfælde brugt Reloc til lidt alternative opgaver hvor vi har manglet et par ekstra hænder og medarbejderne er også her positive og fleksible. Generelt har de stor fokus på kunden bl.a. ved at rydde op og fjerne affald og kasser, som er til stor tilfredshed for os. Alt i alt fungerer samarbejdet godt og vi vil sikkert også bruge Reloc til vores næste flytninger.
Bo Jakobsen, Tilsynsførende SEAS - NVE

Gennemført projekt. Simcorp
SimCorp A/S skulle flytte fra deres nuværende lokaler på Oslo Plads på Østerbro til et nyt domicil på Amager Boulevard, København S. Reloc assisterede i den forbindelse  med elementer i planlægningen af flytningen. Flytningen involverede ca. 480 medarbejdere.
Vi siger tak for den spændende opgave.
20/11 2008

Udtalelse. Eitzen Group
Vi har benyttet Reloc i forbindelse med vores flytning, og jeg kan ikke sætte en finger på et eneste punkt, som ikke har fungeret. Alle som jeg har mødt på min vej rundt i huset har været fulde af beundring for den professionelle, effektive, venlige og fleksible måde som Reloc har udvist i forbindelse med udførelsen af alle opgaver i forbindelse med denne flytning.
Vi vil med garanti, ikke tøve med at bruge Reloc til eventuelle fremtidige flytninger, og vi vil varmt anbefale dem til alle i vores omgangskreds, som står for at skulle flytte.
For mig personligt har det været en førnøjelse at arbejde sammen med Reloc lige fra det første møde, og jeg vil sige dem en stor tak for, at de har været stærkt medvirkende til, at den store opgave, som jeg fik tildelt i den sidste fase af mit snart 50 år lange virke på arbejdsmarkedet, blev en stjerneoplevelse.
Jørgen K. Jørgensen, Project Manager, Eitzen Group

Gennemført projekt. Eitzen Group
Reloc har via sin deltagelse i opgaven, fungeret som professionel samarbejdspartner i forbindelse Camillo Eitzens flytning fra Smakkedalen, 2820 Gentofte til Amerika Plads,   2100 København Ø. Reloc har assisteret med planlægningen af flytningen samt den detaljerede logistikstyring.
Møbeltransport Danmark stod for flytteentreprisen.
Tak for den spændende opgave.
06/10 2008

Ny kunde. SEAS – NVE
I forbindelse med en intern rokade på deres adresse i Haslev har Reloc og SEAS –Nve indgået et samarbejde. Reloc er valgt til professionel samarbejdspartner der skal sørge for en vellykket flytning. Flytningen af 50 medarbejdere foregår henover en weekend.
Tak for den spændende opgave.
10/08 2008

Ny kunde. SimCorp A/S
SimCorp A/S skal flytte fra deres nuværende lokaler på Oslo Plads på Østerbro til et nyt domicil på Amager Boulevard, København S. Reloc vil i den forbindelse assistere med elementer i planlægningen af flytningen.
Flytningen involverer ca. 480 medarbejdere
05/08 2008

Gennemført projekt . BRF Kredit
I forbindelse med en intern rokade af ca. 125 arbejdspladser hos BRF Kredit i Lyngby, blev Reloc valgt til samarbejdspartner. Reloc sørgede i den forbindelse for at medarbejderne fik en god og tryg flytteoplevelse, og at deres nye arbejdsplads var driftklar mandag morgen.
Møbeltransport stod for flytteentreprisen.
Reloc siger tak for opgaven, og tak for godt samarbejde med BRF Kredit og Møbeltransport Danmark.
11/07 2008

Ny kunde. BRF Kredit
I forbindelse med en intern rokade af ca. 125 arbejdspladser hos BRF Kredit i Lyngby, er Reloc blevet valgt til samarbejdspartner. Reloc sørger i den forbindelse for at medarbejderne får en god og tryg flytteoplevelse, og at deres nye arbejdsplads er driftklar mandag morgen.
Møbeltransport står for flytteentreprisen.
Reloc siger tak for opgaven, og vi glæder os til at løse den sammen med BRF Kredit og Møbeltransport Danmark.
16/06 2008

Gennemført projekt. Lyngby Flytteforretning og Møbeltransport Danmark
Lyngby Flytteforretning og Møbeltransport Danmark har fusioneret og skulle i den forbindelse samles under et tag i Rødovre.
Reloc hjalp søsterselskabet med denne flytning i form af projektledelse, logistikstyring samt samkøring af de 2 selskaber så alle medarbejdere fik en god start på det nye samarbejde.
21/05 2008

Ny kunde. Camillo Eitzen A/S
Reloc A/S vil via sin deltagelse i opgaven, fungere som professionel samarbejdspartner og assistere i forbindelse med planlægningen af Camillo Eitzens flytning fra Smakkedalen, 2820 Gentofte til Amerika Plads , 2100 København Ø.
Møbeltransport Danmark står for flytteentreprisen.
Tak for den spændende opgave.
05/05 2008

Gennemført projekt – SEAS-NVE
Reloc har gennemført en lille eksklusiv flytning hos SEAS-NVE i Haslev. Opgaven involverede en intern rokering af ca. 10 medarbejdere. Reloc sørgede for logistikstyringen samt IT håndteringen. Flytningen foregik over en weekend så medarbejderne ikke blev forstyrret i deres arbejde. Reloc har andre gange hjulpet SEAS-NVE med flytninger, bl.a. fusionen af de 2 virksomheder tilbage i 2006, og Reloc var glade for endnu engang at blive valgt til samarbejdspartner. Vi håber medarbejderne er kommet godt tilrette og vi ser frem til flere samarbejder.
24/04 2008   

Gennemført projekt. Brightpoint Europe
Brightpoint Europes tre hidtidige lokaliteter i Padborg skulle samles under et tag i deres nye domicil i Åbenrå, og de havde i den forbindelse valgt Reloc som samarbejdspartner.
Flytningen vedrørte ca. 200 medarbejdere, som skulle påvirkes så lidt så muligt. Flytningerne foregik derfor fra fredag aften til søndag aften.
Møbeltransport Danmark stod for flytteentreprisen.
Vi siger tak for samarbejdet, og vi håber medarbejderne er faldet godt til i de nye omgivelser.
11/04 2008

Ny kunde. SEAS-Nve
SEAS - Nve skal have foretaget 2 interne rokader på deres adresse i Haslev grundet ombygninger. De har i den forbindelse valgt at samarbejde med Reloc og Møbeltransport Danmark. Rokaderne indeholder ca. 100 medarbejdere som ikke må påvirkes af ombygningerne. Derfor foregår begge flytninger henover weekender.
Vi siger tak for at Reloc igen er blevet valgt til samarbejdspartner.
04/04 2008

Gennemført projekt. Spirax Sarco
Reloc havde indgået et samarbejde med firmaet Spirax Sarco, da de i foråret 2008 skulle flytte fra deres nuværende domicil i København til et domicil, der er beliggende i Birkerød. Reloc skulle i den forbindelse stå for projektkoordineringen samt logistikken.
Møbeltransport Danmark havde flytteentreprisen.
01/04 2008

Gennemført projekt . Danbolig
Danboligs hovedsæde skulle flytte fra deres nuværende domicil på Christians Bro til nye lokaler på Nørre Voldgade. Reloc havde i den forbindelse indgået samarbejde og fungerede som professionel samarbejdspartner og assisterede i forbindelse med planlægningen af flytningen. Derudover assisterede Reloc med logistikken samt rådgivning af blandt andet indretning af de nye lokaler.
Møbeltransport Danmark stod for flytte entreprisen.
31/02 2008

Ny kunde. Spirax Sarco
Reloc har indgået et samarbejde med firmaet Spirax Sarco, der i foråret 2008 skal flytte fra deres nuværende domicil i København til et domicil, der er beliggende i Birkerød. Reloc skal i den forbindelse stå for projektkoordineringen samt logistikken.
Møbeltransport Danmark har flytteentreprisen.
13/02 2008

Ny kunde. Danbolig
Danboligs hovedsæde skal flytte fra deres nuværende domicil på Christians Bro til nye lokaler på Nørre Voldgade. Reloc har i den forbindelse indgået samarbejde og vil fungere som professionel samarbejdspartner og assistere i forbindelse med planlægningen af flytningen. Derudover vil Reloc assistere med logistikken samt rådgivning af blandt andet indretning af de nye lokaler.
Møbeltransport Danmark står for flytte entreprisen.
07/02 2008

Udtalelse. TietoEnator
Uden Reloc ville vi ikke kunne have klaret det så godt, som vi gjorde. Reloc har 100% styr på alt, og har øst ud af deres ekspertise, og sammen har vi haft et meget behageligt og givtigt samarbejde. Vores kolleger har været meget begejstrede for flytningen, og de synes alle, at den er forløbet fint og smertefrit.
Hvis vi skulle flytte igen, ville vi til hver en tid benytte Reloc. De har en unik ekspertise og et køligt overblik! Vi vil, til hver en tid, anbefale Reloc til folk, der står over for at skulle flytte internt / domicil.
Mette Høybye, Projektsekretær, TietoEnator
18/01 2008

Gennemført projekt. Abihns
Albihns København skulle flytte til nye lokaler i Havneholmen Atrium, og Reloc fik til opgave at hjælpe dem sikkert igennem deres flytning. Flytningen omfattede ca. 15 arbejdspladser, og foregik i starten af 2008.
Reloc var involveret i hele processen og sørgede for alle aspekter i flytningen. Det indbefattede projektledelse i form af blandt andet udarbejdelse af projektplan, der sikrede at opgaver og deadlines blev overholdt. Yderligere udarbejdede Reloc relevant informationsmateriale til den interne kommunikation i Albihns. Reloc stod også for logistikstyringen så alle møbler og IT udstyr bliver registreret og placeret rigtigt samt opmærkning af disse, så alle medarbejdere fik de ønskede møbler og arkiver. Under selve flytningen bidrog Reloc med tilsyn, IT ned- og udpakning, arkivhåndtering samt diverse montage opgaver.
Vi siger tak for den spændende opgave, og vi nød at løse den sammen med Albihns.
15/01 2008

Gennemført projekt. Helbred og Forsikring
Helbred og Forsikring har gennemgået en renovering af deres kælder og havde i det sammenhæng indgået et samarbejde med Reloc. Møbeltransport havde flytteentreprisen og Reloc bidrog med serviceydelser i form af fuld håndtering af deres arkiver.
Vi siger tak til Helbred og Forsikring for den spændende opgave.
03/01 2008